ERROR: Content Element with uid "24256" and type "cookienotice_cookiewarning" has no rendering definition!

Privacyverklaring Morres

COOKIEBELEID

 Bij gebruik van de website van Morres kan door Morres of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor wordt door Morres gebruik gemaakt van cookies. Morres maakt gebruik van de volgende cookies:
First party cookies.
Deze worden door Morres gebruikt om ervoor te zorgen dat:
de website optimaal functioneert,
de gekozen items in het winkelmandje van de webshop blijven en u niet telkens opnieuw uw loginnaam en wachtwoord in hoeft te vullen.
Third party cookies.
Deze cookies worden geplaatst door derden, onder meer voor de volgende doeleinden:
De analyse van de website door Google Analytics.
Er voor zorgen dat u niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt.
Dat u advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop u in zoekmachines heeft gezocht of waarvoor u bepaalde websites heeft bezocht.
Functionele cookies.
Deze cookies houden uw voorkeuren bij en onthouden dat u al eerder op de website bent geweest.
Performance cookies.
Hiermee kan worden gemeten of een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.
Analytische cookies.
Met deze cookies kan Morres de statistieken van haar website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten.
Profilerings cookies.
Deze cookies zorgen ervoor dat u gerichte advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd op uw profiel.

Verwijderen en wijzigen van Cookies
Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd worden. Via de browserinstellingen kan ook worden ingesteld dat nieuwe cookies worden geweigerd. Omdat er veel verschillende soorten browsers zijn, verwijzen wij naar de helppagina van uw browser. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Sanders Wonen op de website advertenties presenteren.
 
Meer informatie
Wat zijn cookies (wikipedia)
Actuele lijst met cookies op morres.nl
Beheer cookies in Google Chrome
Beheer cookies in Microsoft Internet Explorer
Beheer cookies in FireFox
Beheer cookies in Safari

Je privacy is belangrijk voor ons, daarom nemen we de veiligheid van je persoonlijke gegevens heel serieus. Morres doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en zo te voorkomen dat ze niet in verkeerde handen terechtkomen. Wij zijn volledig transparant over de gegevens die we over jou verzamelen en wat we daar vervolgens mee doen.

Naar aanleiding van de nieuwste maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is ons privacy beleid aangepast en volledig up to date, want jouw vertrouwen in ons vinden we uiterst belangrijk. Wil je meer weten? Lees dan hier ons privacybeleid:

ALGEMEEN

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken je om ons privacybeleid aandachtig te lezen, omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleen je toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Morres Wonen is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. Morres Wonen is te bereiken per e-mail op klantenservice@morres.nl

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Morres Wonen legt jouw gegevens vast als je producten of diensten van ons afneemt. Ook als je gebruik maakt van één van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze vestiging worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Morres Wonen.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan jou geleverd product of een aan jou geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien je bij deze derde partijen hebt aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of je bij deze partijen jouw interesse hebt aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten. In dit geval vermelden wij dat en van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met jou.

Daarbij kunnen wij de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.
WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS?

We kunnen je gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het zijn dan één of meerdere van deze partijen:

 • Bezorgpartners
 • Montagepartners
 • Servicepartners
 • Leveranciers
 • Betaalpartners
 • IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij je thuis komen om je product te bezorgen, monteren of service te leveren. Onze leverancier ontvangt een referentie naar uw aankoop en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij jou thuis. Onze betaalpartner ontvangt jouw gegevens om de betaling te kunnen verwerken. Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst, is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst. Voor bestaande klanten is de grondslag ons gerechtvaardigde belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten. 

Uw persoonsgegevens worden door Morres Wonen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren.
 • Om je te informeren over de status van jouw opdracht.
 • Voor het meten van de klanttevredenheid.
 • Om door jou gestelde vragen te beantwoorden.
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 • Om je te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 • Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 • Morres Wonen zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als je een product of dienst afneemt en jouw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kun je hier vinden.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar. Persoonsgegevens die we van jou ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

INZIEN EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Je kunt Morres Wonen verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Morres Wonen over jou verzamelt.
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Morres Wonen over jou verzamelt.
 • overdracht van de persoonsgegevens die Morres Wonen over jou verzamelt.

Je kunt jouw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar klantenservice@morres.nl. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we je om onderstaande gegevens:

 • Volledige naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Jouw verzoek en/of vraag

Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we je graag uit.

 • We willen je vragen om jouw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van jouw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast ben je vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens je geeft.
 • Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer je bijvoorbeeld een formulier via onze website hebt ingevuld en een offerte hebt gevraagd in de winkel. Hierbij kan het zijn dat jouw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld jouw voorletters i.p.v. voornaam of als je gaat verhuizen, jouw nieuwe adres i.p.v. jouw huidige adres. Als jouw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat je meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.
 • Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van jouw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die je nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate je meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van jou bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden, omdat we die niet hebben weten te “matchen”. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is, zullen we na ontvangst van jouw verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen, zullen we jouw verzoek verder in behandeling nemen.

Morres Wonen streeft ernaar om jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we jouw verzoek hebben verwerkt, zullen we je de benodigde informatie verstrekken. Mocht jouw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden, zullen we je uiteraard een toelichting geven waarom Morres Wonen jouw verzoek niet heeft kunnen verwerken. De gegevens die je verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van jouw vraag. Na voltooiing van jouw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Je hebt het recht om, indien je dat wenst, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERZET

Je kunt altijd aangeven dat je niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar marketing@morres.com

Navigeer naar